Skip to main content
NAVŠTÍVTE NAŠE

IMMERGAS CENTRUM

Naša spoločnosť predáva značku Immergas od roku 2005. Je to dosť dlhá doba na vytvorenie a získanie vzájomne dôvery. Spoločnosť Immergas a naša spoločnosť chcú stále prinášať niečo nové okrem vysoko kvalitných kotlov i ďalšie výrobky a k tomu kvalitné služby. Spoločnosť TZB-komplet, s.r.o. zároveň zabezpečuje aj záručný servis kotlov IMMERGAS.

Top predajca
Certifikovaný partner

Kondenzačné kotly

Kondenzačný kotol je vysoko účinné, efektívne a úsporné plynové zariadenie priateľské k životnému prostrediu. Inštaluje sa ako do nových vykurovacích systémov, tak aj do existujúcich, ktoré prechádzajú rekonštrukciou a potrebujú nový kondenzačný kotol.

Ponuka Immergas kondenzačných kotlov poskytuje účinné štandardy pre nový vykurovací systém, ohodnotený triedou 5 (ako najviac ekologické kotly určené Európskou normou UNI EN 297 a UNI EN 483), redukujú emisie CO a NOx.

Viac informácií
NOVÝ SYSTÉM NA SLOVENSKU

BOAGAZ

Použitie vlnovcových ohybných potrubí Boagaz z nehrdzavejúcej ocele na rozvody plynov v budovách s pracovným pretlakom do 0,5 bar (50kPA)

SYSTÉM BOAGAZ (ĎALEJ LEN „BOAGAZ“)

Rúrka PLT – vlnovcové ohybné potrubie z nehrdzavejúcej ocele, v priebehu výroby výrobcom pokryté ochranným žltým poťahom LDPE spôsobilé na ľahké ohýbanie s obme­dzeným počtom ohnutí.
Tvarovky PLT – jediné patentované tvarovky pre použitie mechanického spájania s vytvorením dvojitého tesnenia. Tvarovky slúžiace pre spojenie s vlnovcovým potrubím.
Príslušenstvo PLT – ochranná páska, plastové rozperky, upevňovacie prvky.
Zostava PLT – rúrky PLT s tvarovkami PLT pochádzajúce z jed­ného výrobného zdroja, ktoré majú konštrukciu a vyhotovenie pre sústavu.

BOAGAZ systém spĺňa všetky požiadavky v zmysle TPP 704 04, TPP 704 01, STN EN 1775 a STN EN 15266 pre rozvody plynu v budovách.

Viac informácií