Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

SOCIÁLNY A BENEFIČNÝ PROGRAM

Za každou úspešnou firmou stojí spokojný zamestnanec. Dôvera je dôležitá v každom vzťahu, aj v tom medzi zamestnancami a vedením. Našim benefičným programom sa snažíme tieto fakty preniesť do reality. Výsledkom sú rôzne zamestnanecké výhody a teambuildingové akcie.

• spoločenské a kultúrne podujatia
• firemné dni, ukončenie roka kapustnicou atď.
• zapožičiavanie automobilu zamestnancom

SPONZORING A PODPORA

  • Podpora mládežníckeho a extraligového basketbalu v Spišskej Novej Vsi

GALÉRIA

ENVIROMENTÁLNA POLITIKA

POLITIKA KVALITY

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Byť úspešný a starať sa o svojich zamestnancov, o ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, o vyhovujúce pracovné prostredie a pracovné podmienky, znižovať možnosť vzniku pracovných úrazov a ich nepriaznivých ekonomických a humánnych dôsledkov. Vytvárať podmienky pre väčšiu zainteresovanosť zamestnancov, čo by sa malo odraziť vo výbornej kvalite práce. Cieľom politiky je deklarovať postoj spoločnosti k zamestnancom, bezpečnosť a ochrane zdravia pri práci, stanoviť stratégiu, ako realizovať neustály pokrok. Na dosiahnutie tohoto cieľa a skutočných potrieb v danej oblasti si spoločnosť vytyčuje nasledovné zámery:

• integrovať bezpečnosť práce do všetkých procesov spoločnosti za účelom vytvorenia efektívnej proti úrazovej prevencii
• vytvárať optimálne, bezpečné a pre zdravie vyhovujúce podmienky práce a pracovného prostredia
• systematicky odstraňovať, resp. minimalizovať pôsobenie rizikových a ďalších negatívnych faktorov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov, a taktiež nežiaduco vplývajú na životné prostredie
• využívať účinné motivačné metódy a prostriedky k zvýšeniu uvedomelosti, zodpovednosti a zainteresovanosti všetkých zamestnancov
• pozitívne ovplyvňovať povedomie a postoje zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj zvyšovať environmentálne povedomie
• na zásadách sebavzdelávania, seba zodpovednosti a sebakontroly dosiahnuť, aby každý zamestnanec bol garantom BOZP a ochrany pracovného prostredia
• do tohto procesu zapojiť manažment a všetkých pracovníkov spoločnosti

 

POLITIKA KVALITY VO ZVÁRANÍ

Politikou TZB – komplet, s.r.o. Spišská Nová Ves je aktívne spolupracovať so zákazníkmi. nadriadenými úradmi a tretími stranami s cieľom zabezpečiť spokojnosť zákazníka a zhodnosť výrobkov s príslušnými predpismi, normami a všetkými inými štatutárnymi požiadavkami, týkajúcimi sa výrobku alebo konštrukcie.

Naši spolupracovníci sú tým najcennejším kapitálom pri zaručení kvality našich služieb. Ich rešpektovať, motivovať a školiť je najdôležitejším cieľom nášho interného manažmentu kvality.

V Spišskej Novej Vsi
schválil:

Ľubomír Slaninka
konateľ spoločnosti

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Start typing and press Enter to search