Skip to main content

TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV

PLYN | VODOVOD | KÚRENIE | KANALIZÁCIA

VIAC INFORMÁCIÍ

Sme certifikovanými odborníkmi a našou úlohou je pomôcť vám s realizáciou vašich plánov. Radi vám pomôžeme nájsť ideálne riešenia.

Zaoberáme sa projekciou z oblasti plynu, zdravotechniky (voda, kanál), ústredného vykurovania, solárnych zariadení, vzduchotechniky, chladenia a pod.

Našou špecializáciou sú plynovody, vodovody, kanalizácia, pripojovacie plynovody tepelné čerpadlá, rozvody vody a kanálu, solárne systémy.

Mimo realizácie a projekcie zabezpečujeme aj predaj kotlov, potrubných rozvodov, vykurovacích systémov a zásobníkov TPV, tepelných čerpadiel a solárnych systémov

REFERENCIE

Na nasledujúcich fotografiách môžete vidieť krátky náhľad do našich realizácií.
 Ďalšie referencie a certifikácie nájdete pod obrázkovou galériou.

Ako sa formovala myšlienka vzniku TZB?

Spoločnosť založili traja živnostníci špecialisti, ktorí podnikali jednotlivo a čiastočne v oblastiach projekcie, obchodu, montáži a revízií na vyhradených zariadeniach, zdravotechniky a ústredného kúrenia. Stále častejšie sa stretávali s požiadavkami svojich zákazníkov s potrebou kompletnej dodávky technologického a energetického vybavenia domov a objektov. Celková činnosť v projekčnej, výrobnej, predajnej a odovzdávajúcej sfére a služieb súvisí s profesijným zameraním spoločníkov a pracovníkov spoločnosti.

Spoločnosť TZB-komplet, s r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 12.01.2004. Sídlo spoločnosti je v Spišskej Novej Vsi na Markušovskej ceste č.36. V prvých rokoch sa spoločnosť zameriavala na služby v oblasti projekcie, realizácie a kompletnej dodávky rozvodov plynu, vody a kanálu pre rodinné domy a prevádzkové objekty (firmy). Budúcnosť spoločnosti videli a vidia spoločníci v poskytovaní odborných a hlavne komplexných služieb v oblasti technického a energetického vybavenia budov na území Slovenskej republiky (najmä vo svojom regióne).

Progres spoločnosti TZB po roku 2005 pokračuje

V roku 2005 sa spoločnosť stala „Certifikovaným partnerom SPP“ a v tomto programe pokračuje až dodnes. Partnerstvo so Slovenským plynárenským priemyslom bol začiatok spolupráce so silnou spoločnosťou, ktorá uvítala poskytované služby ale očakávala a očakáva stále viac.

Od roku 2006 sa spoločnosť zameriavala okrem služieb v oblasti projekcie, realizácie a kompletnej dodávky rozvodov plynu, vody a kanálu pre rodinné domy a prevádzkové objekty (firmy) už aj na kompletnej dodávke k výstavbe pripojovacích plynovodov distribučnej sieti a prípojok, ako aj výstavby vodovodov a kanálizácií.

Zmena priestorov prináša ďalšie príležitosti

V tom istom roku sa spoločnosti po dlhých a neúspešných pokusoch podarilo nájsť vhodné prevádzkové priestory pre sídlo firmy a zakúpilo rozsiahly stavebný pozemok v priemyselnom areáli mesta. Nasledovali prípravné práce spojené so spracovaním potrebnej dokumentácie a dňa 23.07.2007 spoločnosti bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu skladových, predajných a administratívnych priestorov. Dňa 26.06.2008 bola nová prevádzka skolaudovaná a spoločnosť bola presťahovaná z nájomných priestorov do vlastných.

Následne sa začali napĺňať skladové a predajné priestory a vedenie spoločnosti sa zameralo na nové kvalitné a progresívne potrubné materiály a technológie, ktoré sú takmer bez obmedzení svojej životnosti a hlavne najbezpečnejšie. Všetky tieto spomínané pozitívne kroky priniesli ďalších zvedavých, nových a náročnejších zákazníkov. Ale ako to už v živote býva nestačí len dodávať kvalitné a progresívne materiály, ale je nevyhnutné ponúkať aj kvalitu v oblasti prác a služieb a tak sa spoločnosť musela zosúladiť s požiadavkami medzinárodných noriem.

Každá certifikácia je ďalší krok vpred na ceste k odbornosti a úspechu

Koncom roka 2008 splnila požiadavky pre systém kvality pri zváraní a získala certifikát podľa normy STN EN ISO 3834-3. Ďalším cieľom v roku 2009 bolo zaviesť integrovaný systém manažérstva aj na kvalitu podľa normy STN EN ISO 9001:2001, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2008 a nepochybne zaviesť systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005.

V polovici mája roku 2009 sa stala držiteľom týchto významných certifikátov a vyselektovala spoločnosť pri zvyšujúcom sa konkurenčnom tlaku. K dnešnému dňu spoločnosť disponuje s 12 pracovníkmi špecialistami vo svojej profesií. Nasledujúce stránky vás podrobnejšie oboznámia s organizačnou štruktúrou firmy, s jej činnosťou ako aj so zoznamom nosných akcií, ktoré sme zrealizovali.

20. výročie založenia firmy

Začiatkom roka 2024 sme oslávili 20. výročie založenia spoločnosti. S radosťou budeme spomínať na spoločné momenty. Sme hrdí na to, čo sme dosiahli počas prvých dvoch dekád a tešíme sa na ďalšie roky plné inovácií a spoluprác. Uprímne ďakujeme, že ste s nami.

Partneri