Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
tz2

Návrh

Sme certifikovanými odborníkmi a našou úlohou je pomôcť vám s realizáciou vašich plánov. Radi vám pomôžeme nájsť ideálne riešenia.

Projekcia

Zaoberáme sa projekciou z oblasti plynu, zdravotechniky (voda, kanál), ústredného vykurovania, solárnych zariadení, vzduchotechniky, chladenia a pod.

Realizácia

Našou špecializáciou sú plynovody, vodovody, kanalizácia, pripojovacie plynovody tepelné čerpadlá, rozvody vody a kanálu, solárne systémy.

Predaj

Mimo realizácie a projekcie zabezpečujeme aj predaj kotlov, potrubných rozvodov, vykurovacích systémov a zásobníkov TPV.

REFERENCIE

HISTÓRIA FIRMY

Spoločnosť založili traja živnostníci špecialisti, ktorí podnikali jednotlivo a čiastočne v oblastiach projekcie, obchodu, montáži a revízií na vyhradených zariadeniach, zdravotechniky a ústredného kúrenia. Stále častejšie sa stretávali s požiadavkami svojich zákazníkov s potrebou kompletnej dodávky technologického a energetického vybavenia domov a objektov. Celková činnosť v projekčnej, výrobnej, predajnej a odovzdávajúcej sfére a služieb súvisí s profesijným zameraním spoločníkov a pracovníkov spoločnosti.

Spoločnosť TZB-komplet, s r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 12.01.2004. Sídlo spoločnosti je v Spišskej Novej Vsi na Markušovskej ceste č.36. V prvých rokoch sa spoločnosť zameriavala na služby v oblasti projekcie, realizácie a kompletnej dodávky rozvodov plynu, vody a kanálu pre rodinné domy a prevádzkové objekty (firmy). Budúcnosť spoločnosti videli a vidia spoločníci v poskytovaní odborných a hlavne komplexných služieb v oblasti technického a energetického vybavenia budov na území Slovenskej republiky (najmä vo svojom regióne).

Vývoj po roku 2005

V roku 2005 sa spoločnosť stala „Certifikovaným partnerom SPP“ a v tomto programe pokračuje až dodnes. Partnerstvo so Slovenským plynárenským priemyslom bol začiatok spolupráce so silnou spoločnosťou, ktorá uvítala poskytované služby ale očakávala a očakáva stále viac.

Od roku 2006 sa spoločnosť zameriavala okrem služieb v oblasti projekcie, realizácie a kompletnej dodávky rozvodov plynu, vody a kanálu pre rodinné domy a prevádzkové objekty (firmy) už aj na kompletnej dodávke k výstavbe pripojovacích plynovodov distribučnej sieti a prípojok, ako aj výstavby vodovodov a kanálizácií.

V tom istom roku sa spoločnosti po dlhých a neúspešných pokusoch podarilo nájsť vhodné prevádzkové priestory pre sídlo firmy a zakúpilo rozsiahly stavebný pozemok v priemyselnom areáli mesta. Nasledovali prípravné práce spojené so spracovaním potrebnej dokumentácie a dňa 23.07.2007 spoločnosti bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu skladových, predajných a administratívnych priestorov. Dňa 26.06.2008 bola nová prevádzka skolaudovaná a spoločnosť bola presťahovaná z nájomných priestorov do vlastných.

Následne sa začali napĺňať skladové a predajné priestory a vedenie spoločnosti sa zameralo na nové kvalitné a progresívne potrubné materiály a technológie, ktoré sú takmer bez obmedzení svojej životnosti a hlavne najbezpečnejšie. Všetky tieto spomínané pozitívne kroky priniesli ďalších zvedavých, nových a náročnejších zákazníkov. Ale ako to už v živote býva nestačí len dodávať kvalitné a progresívne materiály, ale je nevyhnutné ponúkať aj kvalitu v oblasti prác a služieb a tak sa spoločnosť musela zosúladiť s požiadavkami medzinárodných noriem.

Koncom roka 2008 splnila požiadavky pre systém kvality pri zváraní a získala certifikát podľa normy STN EN ISO 3834-3. Ďalším cieľom v roku 2009 bolo zaviesť integrovaný systém manažérstva aj na kvalitu podľa normy STN EN ISO 9001:2001, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2008 a nepochybne zaviesť systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005. V polovici mája roku 2009 sa stala držiteľom týchto významných certifikátov a vyselektovala spoločnosť pri zvyšujúcom sa konkurenčnom tlaku. K dnešnému dňu spoločnosť disponuje s 12 pracovníkmi špecialistami vo svojej profesií. Nasledujúce stránky vás podrobnejšie oboznámia s organizačnou štruktúrou firmy, s jej činnosťou ako aj so zoznamom nosných akcií, ktoré sme zrealizovali.

PARTNERI

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Start typing and press Enter to search