Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Rozdelenie činnosti spoločnosti – služieb

 • plynoinštalatérstvo, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo – montáže, rekonštrukcie a údržby rozvodov plynu, výstavba plynovodov, vody, ústredného kúrenia a kanalizácie,
 • projektovanie stavieb – technické vybavenie stavieb, zdravotechnika, plyn – vyhotovenia projektových dokumentácií zameraných na plynové rozvody (odberné plynové zariadenia a stredotlaké prípojky pre maloodber a veľkoodber), rozvody ústredného kúrenia so zameraním na moderné vykurovacie systémy, rozvody kanalizácie a vody,
 • revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení – na nových odberných plynových zariadeniach, na stredotlakých plynových prípojkách, opakované revízie a skúšky na jestvujúcich rozvodoch plynu, a plynových spotrebičoch záručný a pozáručný servis spotrebičov značiek Immergas a Ferroli
 • obchodná činnosť – v oblasti plynárenskej a kúrenárskej techniky,

 

 • poradenská činnosť a návrhy v oblasti kúrenárskej techniky, moderných plynových inštalácií na rozvod plynov, energetické poradenstvo so zameraním na nízkoteplotné vykurovacie systémy, kondenzačnú a solárnu techniku.

Plynofikácia objektov
v kategórií domácnosť a mimo domácnosť (firmy)

 • Vypracovanie návrhu plynofikácie spojené s projektom “Pomoc pri pripájaní zákazníkov” v spolupráci s vlastníkom distribučnej siete SPP-distribúcia, a.s. a dodávateľom plynu SPP a.s., Vám ako aliančný zmluvný partner týchto spoločností môžme zabezpečiť vybavenie všetkých náležitostí týkajúce sa Zmluvy o pripojení t.z. samotného pripojenia na uličný rozvod až po uzavretie Zmluvy o dodávke plynu t.z. zabezpečenie montáže plynomeru.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie odberného plynového zariadenia od hranici pozemku až po samotné spotrebiče (kotolní), vypracovanie projektových dokumentácií výstavby distribučných sietí, prípojok vrátane cenovej ponuky.
 • Samotná realizácia plynových rozvodov vrátane dodávky materiálov a spotrebičov.
 • Pomocné prípravné a drobné stavebné práce.
 • Revízie (odborné prehliadky a odborné skúšky) dodaného plynového zariadenia.
 • Uvedenie do prevádzky a odovzdanie potrebnej dokumentácie prevádzkovateľovi zariadenia.
 • Záručný a pozáručný servis na dodanom zariadení.

 

Rozvody zdravotechniky
v kategórií domácnosť a mimo domácnosť (firmy)

 • Vypracovanie návrhu rozvodov kanalizácie a vodovodu.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie rozvodov kanalizácie a vodovodu vrátane cenovej ponuky.
 • Komplexné riešenie ohrevu teplej úžitkovej vody štandardným riešením, ako aj solárnym systémom prípadne aj iným alternatívnym zdrojom.
 • Samotná realizácia vonkajších rozvodov – prípojok, vnútorných rozvodov vrátane dodávky materiálov a zariaďovacích predmetov.
 • Pomocné prípravné a drobné stavebné práce.
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky dodaných rozvodov.
 • Uvedenie do prevádzky a odovzdanie potrebnej dokumentácie prevádzkovateľovi zariadenia.
 • Záručný a pozáručný servis na dodanom zariadení.

Rozvody ústredného kúrenia
v kategórií domácnosť a mimo domácnosť (firmy)

 • Vypracovanie návrhu systému vykurovania.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie ústredného kúrenia vrátane cenovej ponuky.
 • Samotná realizácia vykurovacích systémov – radiátorových, podlahových, kombinovaných, stropných, stenových, alternatívnych zdrojov (solar, tepelné čerpadlo, kotol na biomasu, kotol na tuhé palivo)
 • Pomocné prípravné a drobné stavebné práce
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky dodaných rozvodov
 • Uvedenie do prevádzky a odovzdanie potrebnej dokumentácie prevádzkovateľovi zariadenia
 • Vykurovacie skúšky a vyregulovanie systémov
 • Záručný a pozáručný servis na dodanom zariadeníy

Potrebujete naše služby?
Napíšte nám

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Start typing and press Enter to search