Skip to main content

ROZDELENIE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A SLUŽIEB

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti plynoinštalatérstva, vodoinštalatérstva a kúrenárstva. Zabezpečujeme montáže, rekonštrukcie a údržbu technických systémov, ako aj projektovanie a poradenstvo pre energeticky úsporné riešenia. Našim cieľom je zaručiť bezpečnosť a efektívnosť vašich inštalácií.

Plynoinštalatérstvo, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

montáže, rekonštrukcie a údržby rozvodov plynu, výstavba plynovodov, vody, ústredného kúrenia a kanalizácie,

Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení

Na nových odberných plynových zariadeniach, na stredotlakých plynových prípojkách, opakované revízie a skúšky na jestvujúcich rozvodoch plynu, a plynových spotrebičoch záručný a pozáručný servis spotrebičov značiek Immergas a Ferroli

Obchodná činnosť

V oblasti plynárenskej a kúrenárskej techniky

Projektovanie stavieb

Technické vybavenie stavieb, zdravotechnika, plyn – vyhotovenia projektových dokumentácií zameraných na plynové rozvody (odberné plynové zariadenia a stredotlaké prípojky pre maloodber a veľkoodber), rozvody ústredného kúrenia so zameraním na moderné vykurovacie systémy, rozvody kanalizácie a vody.

Poradenská činnosť a návrhy

V oblasti kúrenárskej techniky, moderných plynových inštalácií na rozvod plynov, energetické poradenstvo so zameraním na nízkoteplotné vykurovacie systémy, kondenzačnú a solárnu techniku.

PLYNOFIKÁCIA OBJEKTOV
V KATEGÓRIÍ DOMÁCNOSŤ A MIMO DOMÁCNOSŤ (FIRMY)

 • Vypracovanie návrhu plynofikácie spojené s projektom “Pomoc pri pripájaní zákazníkov” v spolupráci s vlastníkom distribučnej siete SPP-distribúcia, a.s. a dodávateľom plynu SPP a.s., Vám ako aliančný zmluvný partner týchto spoločností môžme zabezpečiť vybavenie všetkých náležitostí týkajúce sa Zmluvy o pripojení t.z. samotného pripojenia na uličný rozvod až po uzavretie Zmluvy o dodávke plynu t.z. zabezpečenie montáže plynomeru.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie odberného plynového zariadenia od hranici pozemku až po samotné spotrebiče (kotolní), vypracovanie projektových dokumentácií výstavby distribučných sietí, prípojok vrátane cenovej ponuky.
 • Samotná realizácia plynových rozvodov vrátane dodávky materiálov a spotrebičov.
 • Pomocné prípravné a drobné stavebné práce.
 • Revízie (odborné prehliadky a odborné skúšky) dodaného plynového zariadenia.
 • Uvedenie do prevádzky a odovzdanie potrebnej dokumentácie prevádzkovateľovi zariadenia.
 • Záručný a pozáručný servis na dodanom zariadení.

ROZVODY ZDRAVOTECHNIKY
V KATEGÓRIÍ DOMÁCNOSŤ A MIMO DOMÁCNOSŤ (FIRMY)

 • Vypracovanie návrhu rozvodov kanalizácie a vodovodu.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie rozvodov kanalizácie a vodovodu vrátane cenovej ponuky.
 • Komplexné riešenie ohrevu teplej úžitkovej vody štandardným riešením, ako aj solárnym systémom prípadne aj iným alternatívnym zdrojom.
 • Samotná realizácia vonkajších rozvodov – prípojok, vnútorných rozvodov vrátane dodávky materiálov a zariaďovacích predmetov.
 • Pomocné prípravné a drobné stavebné práce.
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky dodaných rozvodov.
 • Uvedenie do prevádzky a odovzdanie potrebnej dokumentácie prevádzkovateľovi zariadenia.
 • Záručný a pozáručný servis na dodanom zariadení.

ROZVODY ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
V KATEGÓRIÍ DOMÁCNOSŤ A MIMO DOMÁCNOSŤ (FIRMY)

 • Vypracovanie návrhu systému vykurovania.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie ústredného kúrenia vrátane cenovej ponuky.
 • Samotná realizácia vykurovacích systémov – radiátorových, podlahových, kombinovaných, stropných, stenových, alternatívnych zdrojov (solar, tepelné čerpadlo, kotol na biomasu, kotol na tuhé palivo)
 • Pomocné prípravné a drobné stavebné práce
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky dodaných rozvodov
 • Uvedenie do prevádzky a odovzdanie potrebnej dokumentácie prevádzkovateľovi zariadenia
 • Vykurovacie skúšky a vyregulovanie systémov
 • Záručný a pozáručný servis na dodanom zariadení

Máte nejaké otázky?

Radi vám odpovieme